TEAMBUILDING

 

" Efektívne tímy sú výzva pre každú spoločnosť."

Pre spoločnosti ponúkame originálne, na mieru upravované programy zamerané práve na budovanie tímu a rozvoj tímovej spolupráce.
Ich absolvovaním sa podarí spoločnostiam u účastníkov zefektívniť tímovú stránku riešenia aktivít, spoznať seba a svojho potenciálu, zlepšiť komunikáciu a tým zvýšiť produktivitu ich práce na pracovisku.
VYSOKO obľúbeným nástrojom rozvoja tímov sú outdoor tréningy, ktoré využívajú prírodné prostredie ako nástroj v oblasti tímovej práce a osobnostného rozvoja. Naše outdoor tréningy sú vedené formou zážitkovej pedagogiky – učenie sa na základe vlastnej skúsenosti a zážitkov.
Programy tréningov majú vždy premyslenú a cielenú dramaturgiu.
Správne zvolený cieľ tréningu je predpokladom efektívnosti celého programu.
Náročnosť tréningu zodpovedá a prispôsobuje sa cieľom tréningu, schopnostiam a možnostiam skupiny a aktuálnym prírodným podmienkam.

TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAMY sú vhodné predovšetkým pre:

nové tímy, tímy po reštrukturalizácií, tímy, ktoré čakajú nové náročné úlohy, …

Čo Vám tréning môže dať a čo si z neho môžete vziať:

Posilnenie dôvery, vyššiu identifikáciu s tímom, spoznanie tímových kvalít, skvalitnenie sociálnych interakcií a tímových kompetencií, osobnostný rozvoj, posilnenie psychickej odolnosti.

Zameranie TEAMBUILDINGOVÝCH PROGRAMOV na:

A. Budovanie tímov
B. Podporu tímového ducha

A. Programy na budovanie tímov sú zamerané na:

  • rozvoj jednotlivcov a pracovných skupín
  • diagnostiku v oblasti tímovej komunikácie a tímovej spolupráce
  • rozvoj tvorivého riešenia problémov v tíme
  • riadenie pracovných tímov
  • rozvoj tímových lídrov


Dôraz kladieme na rozvoj zručností:

  • podporu a rozvoj tímovej spolupráce
  • vedenie ľudí
  • komunikácie
  • motivácie
  • ochoty prijímať výzvy.


B. Programy na podporu tímového ducha:

Túto oblasť tvoria rôzne Teamspiritové programy Sú vytvorené z blokov atraktívnych aktivít, ktorých cieľom je posilniť tímové väzby cez spoločné zážitky, zábavu, aktívny relax. Programy napomáhajú spoznávaniu sa v inom ako pracovnom prostredí, vytvárajú pozitívne vzťahy a atmosféry, zvyšujú motiváciu.

 

 

NOVINKY

20.04.2017 - Naša webstránka
Náš web je kompletný content managment systém. Vieme teda veľmi promtne reagovať a informovať vás o novinkach a zabezpečíť jeho...
Viac...

20.04.2017 - !!! NOVINKA !!! Individuálne koučingové programy pre verejnosť
Cena 51,60 ,- Eur /1 osoba / 1 hodina ( 60 min )
V cene je zahrnutá individuálna bezplatná telefonická konzultácia - vhodný výber...
Viac...

20.04.2017 - !!!Aktívne stretnutie pre ženy!!! Sebavedomá a úspešná žena - od topánok po podanie ruky
Termín konania: 01.06.2017 Atraktívny imidž Vás predáva a jeho tvorba si vyžaduje čas a najmä zvolenie vhodnej stratégie. Jeho...
Viac...

MAILING LISTAk máte záujem o zasielanie aktuálnych informácií,
zapíšte svoj mail, prosím.


prihlásiť sa
odhlásiť sa

Ak ste zaradený do mailing listu a už si neželáte, aby sme Vám zasielali ponuky, vpíšte opäť svoju adresu a budete vyradený zo zoznamu.