Zvládanie zátažových situácií v práci asistentky

Uvedený tréningový program je určený asistentkám, ktoré absolvovali základný tréningový modul - ide o nácvik zručností, ktoré pomáhajú zvládat záťažové situácie v práci asistentky.

Po skončení tréningu budú účastnícky schopné :

 • určiť zdroje vzniku konfliktov v práci a eliminovať ich asertívne riešiť konflikty a predchádzat im
 • cielene používať v práci recepčnej, prostriedky na vylepšenie komunikácie

Náplň tréningu:

  Konštruktívna komunikácia v práci asistentky
 • prečo sa dostávame do tažkých situácií
 • význam asertivity pre komunikáciu
 • konflikty v práci recepčnej
 • identifikácia základných zdrojov riešenia konfliktov
 • poznanie rôznych stratégii riešenia konfliktov
 • identifikácia vlastného preferovaného spôsobu riešenia konfliktov, jeho výhody a nevýhody
 • precvičovanie základných stratégii a princípov pri riešení konfliktov, riešenie reálnych konfliktných situácii


 • Ako sa bránime v tažkých a konfliktných situáciách
 • rozlišovanie agresívneho, pasívneho a asertívneho správania a jeho dopad na vzťahy
 • ako reagovať na kritiku a agresiu
 • odmietanie neprijateľných požiadaviek
 • presadzovanie oprávnenej požiadavky


 

NOVINKY

20.04.2017 - Naša webstránka
Náš web je kompletný content managment systém. Vieme teda veľmi promtne reagovať a informovať vás o novinkach a zabezpečíť jeho...
Viac...

20.04.2017 - !!! NOVINKA !!! Individuálne koučingové programy pre verejnosť
Cena 51,60 ,- Eur /1 osoba / 1 hodina ( 60 min )
V cene je zahrnutá individuálna bezplatná telefonická konzultácia - vhodný výber...
Viac...

20.04.2017 - !!!Aktívne stretnutie pre ženy!!! Sebavedomá a úspešná žena - od topánok po podanie ruky
Termín konania: 01.06.2017 Atraktívny imidž Vás predáva a jeho tvorba si vyžaduje čas a najmä zvolenie vhodnej stratégie. Jeho...
Viac...

MAILING LISTAk máte záujem o zasielanie aktuálnych informácií,
zapíšte svoj mail, prosím.


prihlásiť sa
odhlásiť sa

Ak ste zaradený do mailing listu a už si neželáte, aby sme Vám zasielali ponuky, vpíšte opäť svoju adresu a budete vyradený zo zoznamu.