Spoločenský protokol

Cieľ tréningu:
 • poznat pravidlá profesionálneho správania a vystupovania v práci asistentky
 • poznaním týchto pravidiel získat sebaistotu, ktorá sa prejaví vo vystupovaní a vo vytváraní pozitívneho imidžu, ako aj imidžu spolocnosti, ktorú zastupujú
 • poznat možnosti vytvárania osobného imidžu a jeho vplyvu pri pôsobení na ludí
 • zvládat základné pravidlá prijímania návštev, zabezpecenia obchodných stretnutí pri pracovných obedoch/veceriach a pod.
 • osvojit si zásady etikety v spolocenskom styku
 • Náplň tréningu:

   Spolocenský status
  • etiketa
  • imidž
  • princíp spolocenskej prednosti


  • Etiketa v pracovnom kontakte
  • prvý dojem,
  • pozdrav (formy pozdravu)
  • predstavovanie (pravidlo spolocenskej prednosti)


  • Zásady práce s vizitkami
  • oslovovanie, tykanie, vykanie


  • Prijatie návštev, sprevádzanie hostí
  • zásady prijímania a dávania darov pri pracovných návštevách
  • Spolocenské pracovné podujatia ( pracovný obed, pracovná vecera, orgnizovanie
  • návštevy v reštaurácii

  • zásady správania v reštaurácii, kultúra stolovania
  • zásady etikety v spolocenskom styku
  • charakteristika a špecifiká vybraných podujatí - banket, rout, caša vína,
  • vernisáž, kokteil, garden party, ples


   

  NOVINKY

  20.04.2017 - Naša webstránka
  Náš web je kompletný content managment systém. Vieme teda veľmi promtne reagovať a informovať vás o novinkach a zabezpečíť jeho...
  Viac...

  20.04.2017 - !!! NOVINKA !!! Individuálne koučingové programy pre verejnosť
  Cena 51,60 ,- Eur /1 osoba / 1 hodina ( 60 min )
  V cene je zahrnutá individuálna bezplatná telefonická konzultácia - vhodný výber...
  Viac...

  20.04.2017 - !!!Aktívne stretnutie pre ženy!!! Sebavedomá a úspešná žena - od topánok po podanie ruky
  Termín konania: 01.06.2017 Atraktívny imidž Vás predáva a jeho tvorba si vyžaduje čas a najmä zvolenie vhodnej stratégie. Jeho...
  Viac...

  MAILING LIST  Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych informácií,
  zapíšte svoj mail, prosím.


  prihlásiť sa
  odhlásiť sa

  Ak ste zaradený do mailing listu a už si neželáte, aby sme Vám zasielali ponuky, vpíšte opäť svoju adresu a budete vyradený zo zoznamu.