Budovanie konštruktívnych vzťahov na pracovisku

Cieľ tréningu:

je naučit manažérov zvládať zátažové situácie a predchádzat nedorozumeniam v oblasti komunikácie vo vzťahu nadriadený – podriadený, ale aj navzájom medzi sebou

Náplň tréningu:

  Vnútorný zákazník – vzťahy na pracovisku
 • fungujúci systém a pravidlá – hľadanie návodov
 • efektívna komunikácia a komunikačné kanály na pracovisku
 • osobná podpora


 • Asertívna komunikácia
 • význam asertivity pre komunikáciu v práci manažéra
 • prostriedky na vylepšenie komunikácie v práci manažéra
 • verbálne a neverbálne prejavy správania
 • dotazníky na sebapoznanie
 • rozlišovanie pasívneho, agresívneho a asertívneho správania
 • oboznámenie so základnými asertívnymi právami
 • manipulačné taktiky a obrana proti nim
 • nácvik asertívnych techník v práci manažéra
 • odmietanie neprijatelných požiadaviek zamestnancov


 • Zdroje vzniku konfliktov
 • identifikácia základných zdrojov riešenia konfliktov s podriadenými
 • hladanie možností riešenia so zretelom na zdroje konfliktov
 • identifikácia vlastného preferovaného spôsobu riešenia konfliktov, jeho výhody a nevýhody
 • riešenie reálnych konfliktných situácii v práci manažéra
 

NOVINKY

20.04.2017 - Naša webstránka
Náš web je kompletný content managment systém. Vieme teda veľmi promtne reagovať a informovať vás o novinkach a zabezpečíť jeho...
Viac...

20.04.2017 - !!! NOVINKA !!! Individuálne koučingové programy pre verejnosť
Cena 51,60 ,- Eur /1 osoba / 1 hodina ( 60 min )
V cene je zahrnutá individuálna bezplatná telefonická konzultácia - vhodný výber...
Viac...

20.04.2017 - !!!Aktívne stretnutie pre ženy!!! Sebavedomá a úspešná žena - od topánok po podanie ruky
Termín konania: 01.06.2017 Atraktívny imidž Vás predáva a jeho tvorba si vyžaduje čas a najmä zvolenie vhodnej stratégie. Jeho...
Viac...

MAILING LISTAk máte záujem o zasielanie aktuálnych informácií,
zapíšte svoj mail, prosím.


prihlásiť sa
odhlásiť sa

Ak ste zaradený do mailing listu a už si neželáte, aby sme Vám zasielali ponuky, vpíšte opäť svoju adresu a budete vyradený zo zoznamu.