Vedenie hodnotiacich pohovorov

Tréning je zameraný na úspešnú aplikáciu systému hodnotenia vo firme, prostredníctvom vedenia rozhovorov medzi hodnotitelom a hodnoteným. Po absolvovaní tréningového programu dokážu manažéri efektívne viest rozhovor, jednotne chápat hodnotiace kritériá, diferencovat hodnotených pracovníkov a stanovovat pre pracovníkov stimulujúce ciele. Absolventi uvedeného tréningového programu dokážu lahšie zvládat aj nárocné situácie, ktoré môžu pocas hodnotiaceho rozhovoru vzniknút

Nápln tréningu:

Význam hodnotenia pre hodnoteného, hodnotitela a organizáciu
 • Príprava hodnotitela na hodnotiaci rozhovor
 • Individuálna príprava
 • Implementacná porada, príprava hodnotených


 • Fázy hodnotiaceho rozhovoru
 • Naladenie pracovníka, definícia ciela a priebehu, motivácia hodnoteného
 • Zistovanie názorov, potrieb a ocakávaní hodnoteného pracovníka (komunikacné zrucnosti)
 • Zvládanie námietok a „tažkých“ reakcií zo strany hodnoteného pracovníka
 • Kladenie vhodných otázok v priebehu hodnotiaceho rozhovoru
 • Reakcia hodnotitela na neverbálne prejavy hodnoteného


 • Práca s hodnotiacim hárkom
 • Definovanie obsahu kritérií
 • Aplikovanie škály pri jednotlivých kritériách
 • Definícia pozitívneho a negatívneho hodnotenia v rámci jednotlivých kritérií
 • Diferenciácia hodnotenia pracovníka na škále(Gaussova krivka)


 • Definícia cielov a úloh pre pracovníka

  Trvanie tréningu 2 dni

 

NOVINKY

20.04.2017 - Naša webstránka
Náš web je kompletný content managment systém. Vieme teda veľmi promtne reagovať a informovať vás o novinkach a zabezpečíť jeho...
Viac...

20.04.2017 - !!! NOVINKA !!! Individuálne koučingové programy pre verejnosť
Cena 51,60 ,- Eur /1 osoba / 1 hodina ( 60 min )
V cene je zahrnutá individuálna bezplatná telefonická konzultácia - vhodný výber...
Viac...

20.04.2017 - !!!Aktívne stretnutie pre ženy!!! Sebavedomá a úspešná žena - od topánok po podanie ruky
Termín konania: 01.06.2017 Atraktívny imidž Vás predáva a jeho tvorba si vyžaduje čas a najmä zvolenie vhodnej stratégie. Jeho...
Viac...

MAILING LISTAk máte záujem o zasielanie aktuálnych informácií,
zapíšte svoj mail, prosím.


prihlásiť sa
odhlásiť sa

Ak ste zaradený do mailing listu a už si neželáte, aby sme Vám zasielali ponuky, vpíšte opäť svoju adresu a budete vyradený zo zoznamu.