Právne predpisy v práci personálneho manažéra

Cieľ tréningu je :

získanie zrucností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane novely a súvisiacich predpisov v každodennej praxi osvojenie si bázy vedomostí potrebných pre relevantný výkon práce získanie konkrétneho návodu na riešenie aplikacných a vecných problémov v praxi

Náplň tréningu:

  Všeobecné ustanovenia
 • Zákaz diskriminácie – predzmluvné vztahy
 • Subsidiarita Obcianskeho zákonníka
 • Právne úkony a ich neplatnost
 • Výhody existencie pracovného poriadku
 • Dorucovanie písomností

  Pracovný pomer
 • Pracovná zmluva a jej náležitosti
 • Vznik, zmena a skoncenie pracovného pomeru
 • Právny status clenov predstavenstva a vrcholových manažérov


 • Pracovný cas
 • Rovnomerné a nerovnomerné rozdelenie
 • Pružný pracovný cas
 • Práca nadcas
 • Dovolenka, rozsah a nárok
 • Krátenie dovolenky, dovolenka pri skoncení pracovného pomeru


 • Mzdy a odmenovanie
 • Systémy odmenovania- mzdový poriadok
 • Katalóg pracovných cinností- nástroj riadenia


 • Prekážky v práci
 • Prekážky v práce na strane zamestnanca
 • Prekážky na strane zamestnávatela
 • Vzdelávanie a školenie zamestnancov, zvyšovanie kvalifikácie


 • Sociálna politika
 • Sociálny program – sociálny fond


 • Náhrada škody
 • Rozsah zodpovednosti a náhrady škody
 • Hospodárske riziko


 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • Zamestnanecká rada, dôverník


 

NOVINKY

20.04.2017 - Naša webstránka
Náš web je kompletný content managment systém. Vieme teda veľmi promtne reagovať a informovať vás o novinkach a zabezpečíť jeho...
Viac...

20.04.2017 - !!! NOVINKA !!! Individuálne koučingové programy pre verejnosť
Cena 51,60 ,- Eur /1 osoba / 1 hodina ( 60 min )
V cene je zahrnutá individuálna bezplatná telefonická konzultácia - vhodný výber...
Viac...

20.04.2017 - !!!Aktívne stretnutie pre ženy!!! Sebavedomá a úspešná žena - od topánok po podanie ruky
Termín konania: 01.06.2017 Atraktívny imidž Vás predáva a jeho tvorba si vyžaduje čas a najmä zvolenie vhodnej stratégie. Jeho...
Viac...

MAILING LISTAk máte záujem o zasielanie aktuálnych informácií,
zapíšte svoj mail, prosím.


prihlásiť sa
odhlásiť sa

Ak ste zaradený do mailing listu a už si neželáte, aby sme Vám zasielali ponuky, vpíšte opäť svoju adresu a budete vyradený zo zoznamu.