Vedenie a motivácia zamestnancov

Cieľ tréningu:

oboznámit účastníkov s profilom efektívneho manažéra identifikovať základné roly manažéra kategorizovať vlastnosti a znaky efektívneho manažéra naučit sa, ako motivovať zamestnancov k vyššiemu výkonu

Náplň tréningu:

  Osobnosť manažéra a poznanie vlastného manažérskeho štýlu – profil
 • profil manažéra
 • roly manažéra
 • cvičenie na sebapoznanie a sebarozvoj


 • Efektívne vedenie ludí
 • poznávanie svojich pracovníkov – typológia zamestnancov, uvedomenie si odlišností vo vzťahu k jednotlivcom a úlohám
 • rozdiel medzi vedením a riadením ludí
 • rôzne štýly vedenia a riadenia ludí, ich situačné využitie
 • poznanie vlastného preferovaného štýlu riadenia a vedenia ludí
 • komunikácia manažéra v pracovnom kolektíve, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika pracovníkov
 • odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov, komunikácia s pracovníkmi,
 • jednosmerná a obojsmerná komunikácia na pracovisku
 • úlohy manažéra – teória x a y, ako ju využit v praxi


 • Motivácia pracovníkov
 • teórie motivácie a ich využitie v manažérskej praxi
 • nástroje motivácie pracovníkov
 • vedenie motivačného rozhovoru


 • Koučing a delegovanie
 • čo je koucing, aký má prínos pre manažéra
 • proces koučovacieho rozhovoru
 • základné pravidlá pri delegovaní
 • aké typy úloh je a nie je vhodné delegovať


 

NOVINKY

20.04.2017 - Naša webstránka
Náš web je kompletný content managment systém. Vieme teda veľmi promtne reagovať a informovať vás o novinkach a zabezpečíť jeho...
Viac...

20.04.2017 - !!! NOVINKA !!! Individuálne koučingové programy pre verejnosť
Cena 51,60 ,- Eur /1 osoba / 1 hodina ( 60 min )
V cene je zahrnutá individuálna bezplatná telefonická konzultácia - vhodný výber...
Viac...

20.04.2017 - !!!Aktívne stretnutie pre ženy!!! Sebavedomá a úspešná žena - od topánok po podanie ruky
Termín konania: 01.06.2017 Atraktívny imidž Vás predáva a jeho tvorba si vyžaduje čas a najmä zvolenie vhodnej stratégie. Jeho...
Viac...

MAILING LISTAk máte záujem o zasielanie aktuálnych informácií,
zapíšte svoj mail, prosím.


prihlásiť sa
odhlásiť sa

Ak ste zaradený do mailing listu a už si neželáte, aby sme Vám zasielali ponuky, vpíšte opäť svoju adresu a budete vyradený zo zoznamu.