Vedenie a motivácia zamestnancov

Cieľ tréningu:

oboznámit účastníkov s profilom efektívneho manažéra identifikovať základné roly manažéra kategorizovať vlastnosti a znaky efektívneho manažéra naučit sa, ako motivovať zamestnancov k vyššiemu výkonu

Náplň tréningu:

  Osobnosť manažéra a poznanie vlastného manažérskeho štýlu – profil
 • profil manažéra
 • roly manažéra
 • cvičenie na sebapoznanie a sebarozvoj


 • Efektívne vedenie ludí
 • poznávanie svojich pracovníkov – typológia zamestnancov, uvedomenie si odlišností vo vzťahu k jednotlivcom a úlohám
 • rozdiel medzi vedením a riadením ludí
 • rôzne štýly vedenia a riadenia ludí, ich situačné využitie
 • poznanie vlastného preferovaného štýlu riadenia a vedenia ludí
 • komunikácia manažéra v pracovnom kolektíve, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika pracovníkov
 • odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov, komunikácia s pracovníkmi,
 • jednosmerná a obojsmerná komunikácia na pracovisku
 • úlohy manažéra – teória x a y, ako ju využit v praxi


 • Motivácia pracovníkov
 • teórie motivácie a ich využitie v manažérskej praxi
 • nástroje motivácie pracovníkov
 • vedenie motivačného rozhovoru


 • Koučing a delegovanie
 • čo je koucing, aký má prínos pre manažéra
 • proces koučovacieho rozhovoru
 • základné pravidlá pri delegovaní
 • aké typy úloh je a nie je vhodné delegovať


 

NOVINKY

01.12.2023 - NOVINKA !!! Individuálne koučingové online programy pre verejnosť
Témy koučingových programov: • Ako byť úspešným v obchode • Ako zvládať námietky a argumentovať • Techniky uzavretia obchodu...
Viac...

01.12.2023 - Online kurzy
Pripravujeme zážitkové eventy a team buildingy pre spoločnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte, program vám radi pripravíme a ušijeme...
Viac...

15.01.2023 - Kurz Rozvoj a Zážitkové evanty
Kurz Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov. Možnosť prihlasovania sa otvorená. Pre bližšie info nás...
Viac...

MAILING LISTAk máte záujem o zasielanie aktuálnych informácií,
zapíšte svoj mail, prosím.


prihlásiť sa
odhlásiť sa

Ak ste zaradený do mailing listu a už si neželáte, aby sme Vám zasielali ponuky, vpíšte opäť svoju adresu a budete vyradený zo zoznamu.